Priser

År 2006 mottar Gellert Tamas Kristianstadsbladets kulturpris.

Gellert Tamas tar emot Kristianstadsbladets kulturpris. Foto: Ronnie Smith

”För att han på ett suveränt sätt blandar det kritiskt granskande med det personligt känslostarka. Han är lika noggrann i detaljerna som mån om att se de stora linjerna och lyckas genom sina ämnesval ge såväl fördjupning, som en bild av tiden och samhället. Han rör sig över genrerna – litteratur, journalistik, radio och tv – men oavsett form finns där alltid ett engagemang. Han berör och hans produktioner har betydelse.”

2006 – Kristianstadsbladets kulturpris

Gellert Tamas har belönats med ett flertal priser och utmärkelser, både i Sverige och internationellt, för såväl sin journalistik som sina böcker och dokumentärfilmer.
2006
• Pocketgalans specialpris – för boken Lasermannen
• Stockholm stads hederspris i litteratur
• Ikarospriset – årets bästa samhällsprogram för Spelet om de apatiska barnen
• Prix Europa – Hedersomnämnande för Lasermannen
2005
• Kristallen – för dokumentären Lasermannen
2004
• Stockholms läns landstings årliga pris mot främlingsfientlighet
2003
• Guldspaden – för boken Lasermannen

”För att det uthålligt granskar rykten som blev till sanning i medierna och regeringskansliet i en politiskt kontroversiell fråga som rör mänskliga tragedier och utsatta barn. För att den visar hur rykten får liv och status i vissa etablissemang och står oemotsagde tills någon vågar och orkar ifrågasätta varje stavelse.”

2006 – Ikarospriset – årets bästa samhällsprogram för Spelet om de apatiska barnen

”Gellert Tamas är journalist och författare som har specialiserat sig på dramadokumentära reportage. Vem bär ansvaret, samhället eller individen, är en genomgående fråga i Gellert Tamas produktion. I ”Lasermannen” visar han med psykologisk skärpa och inlevelse hur samhället och debattklimatet driver en enskild människa till dåd som skakar om en hel nation och som tio år senare får den att vakna upp.
Gellert Tamas använder sig själv av medierna för att påvisa mediernas makt och inflytande över samhälle och individer. I sitt författarskap, genom sina filmer och sitt engagemang i Svenska Penklubben visar han en mångsidighet som få kan mäta sig med. Gellert Tamas journalistiska uppdrag sträcker sig längre än att bara registrera och referera – han lägger sig i debatten och blir därmed en viktig röst i det offentliga samtalet.”

2006 – Stockholm stads hederspris i litteratur

”A thoroughly documented and superbly edited film about a series of crimes which shocked Sweden in the beginning of the nineties. A successful attempt to solve a psychological riddle: what triggered the mind of a racist murderer, a strange son of immigrants, who became inspired by an extreme right-wing party and started ten attacks on immigrants.”

2006 – Prix Europa – Hedersomnämnande för Lasermannen

”Ett välgjort och starkt program som på ett visuellt sätt porträtterar personen bakom ”monstret”. Genom att problematisera istället för att förenkla ger upphovsmännen en komplex bild av hur en kränkt liten pojke kom att skaka nationen Sverige under en politiskt mörk tid i vår nutidshistoria. Dokumentären påminner om att värden som demokrati och tolerans kan vara mycket sårbara.

2005 – Kristallen – för dokumentären Lasermannen

”Författaren och journalisten Gellert Tamas har under många år och i olika sammanhang ägnat sin journalistiska gärning åt att undersöka främlingsfientliga grupper och attityder i det svenska samhället, men också ägnat sig åt att ge nya perspektiv på invandrarskapets villkor.
I sin bok Lasermannen beskriver han 90-talet och undersöker de mekanismer i samhället som legitimerar och sprider främlingsfientlighet. Gellert Tamas har också gjort en serie betydelsefulla program för TV som bl a behandlat diskriminering på arbetsmarknaden.”

2004 – Stockholms läns landstings årliga pris mot främlingsfientlighet

”För en gastkramande och djuplodande verklighetsskildring av Sverige i början av 1990-talet som gör den närsynte samtidsbetraktaren klokare och eftervärlden upplyst.”

2003 – Guldspaden – för boken Lasermannen