Där kärleken kallnar

Carlbergs_bok
”Den positiva manligheten, hävdar Carlberg, handlar inte om krig och destruktivitet, eller om maktmissbruk och känslokyla, utan är den kraft som förmår ”testosteronstinna hannar att bli ansvarsfulla män”…Det påståendet bekräftar i och för sig många feministiska teorier som talar för att det är det manliga, inte det kvinnliga, som är en social konstruktion.”

Ulrika Kärnborg Expressen

Han är ledaren för studentrevolten 1968, som senare blev byggbas, socialdemokratisk politiker och grundare av ungdomscentret Fryshuset. Anders Carlberg levde nästan hela sitt liv i offentlighetens mitt. Omstridd men också älskad, inte minst av de många ungdomar – och äldre – som under årens lopp kom i kontakt med Fryshusets verksamhet.

I intervjuboken ”Där kärleken kallnar breder laglösheten ut sig” berättar Carlberg för första gången om sitt liv, från uppväxten i Stockholmsförorten Gubbängen, via kårhusockupationen och debatterna med Olof Palme till idéerna och tankegångarna bakom Fryshuset.

”Carlberg vill skapa mötesplatser på fritiden, där
ungdomar som har halkat snett i livet på sina villkor kan möta vuxna
 eller mer stabila kamrater som visar att de ser dem och tror på dem. Om
detta sitt kall berättar Carlberg i kapitel efter kapitel.
Fryshusprojekten flyger förbi och bildar mot slutet av boken en 
imponerande lista. Han är med överallt och startar och fixar…”

Ingrid Carlberg, Dagens Nyheter

”Han är något så ovanligt som en vuxen som bryr sig. Det största felet med 
honom är att han inte är flera.”

Lars Linder, Dagens Nyheter