Författare, journalist och dokumentärfilmare
Foto: ??

Foto: Mia Carlsson

”Gellert Tamas har en rätt unik ställning bland svenska journalister. Få skulle kunna skriva en så litterärt raffinerad reportagebok som Lasermannen. Så besläktad med spänningslitteraturen att den kunde bli spelfilm. Få kan med så nötande kraft borra sig ner i en samhällsskandal som i De apatiska. Ett sanningssökande som inte nöjer sig med antydningar och ungefärligheter.”

Björn Gunnarsson, Göteborgsposten